Fiscaal voordeel

Als je studeert vergroot je je kennis en vaardigheden. Daar profiteren zowel jij als je werkgever van.

Werkgever

Als werkgever kun je in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling kapper. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. Het opleidingsvoordeel oplopen tot  maar liefst € 2.700,- per medewerker per jaar. Belangrijk hierbij is dat je een erkend leerbedrijf/praktijkopleider bent. Lees meer.

Betaal je zelf de opleiding, dan geldt ook voor jou dat de opleidingskosten vaak aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.  Zo verlaag je de kosten van je opleiding! Meer informatie over fiscaal voordeel kun je hier lezen.

Tegemoetkoming voor ouders en scholieren

Als je jonger bent dan 18 jaar, kunnen je ouders een tegemoetkoming in de studiekosten krijgen. In het schooljaar 2015 – 2016 vervalt de regeling, maar wordt het kindgebonden budget hoger. Op de site van de Belastingdienst bij toeslagen staat hoe hoog het kindgebonden budget is.

Studiefinanciering

Ben je achttien jaar of ouder en volg je een voltijd-opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), dan heb je als je aan alle voorwaarden voldoet recht op studiefinanciering. In de eerste maand van het kwartaal dat volgt op je achttiende verjaardag krijgt je voor de  eerste keer studiefinanciering. We adviseren je om vroegtijdig voor je achttiende verjaardag studiefinanciering aan te vragen. Lees meer.

Volg je een mbo-opleiding op niveau 2, dan is je studiefinanciering een gift. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Dit betekent dat je jouw studiefinanciering moet terugbetalen als je je diploma niet haalt binnen de termijn die is aangegeven door de informatiebeheergroep. Met voldoende motivatie, inzet en de hoeveelheid studiebelastinguren en begeleiding door Heads Academy is het behalen van het diploma binnen de gestelde termijn zeker mogelijk.

Voor meer en de meest actuele informatie rondom studiefinanciering zie de site van Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl

Om studiefinanciering aan te vragen heb je het Brinnummer van Heads Academy Opleidingen nodig (dit is 30LF) en een zogeheten crebonummer.

Voor het schooljaar schooljaar 2016/2017 (vanaf 31 augustus 2016 gestart) is het volgende crebonummer te gebruiken: Kapper niveau 2; 25400 en Allround Kapper niveau 3; 25399.