MBO, hoe zit dat nou?

Vraag jij jezelf ook wel eens af, hoe zit het nu eigenlijk allemaal in het MBO en wat is het verschil tussen diplomeren of certificeren? Zeker geen alledaagse vragen, echter wel vragen die zeer veel invloed hebben op jouw persoonlijke mogelijkheden in de toekomst want binnen het MBO zijn die er heel veel!

Allereerst waar kan je eigenlijk allemaal een mbo-opleiding volgen?
Mbo-opleidingen worden gegeven door Regionale opleidingscentra (ROC) en vak instellingen. Zij verzorgen mbo-opleidingen in één branche. Behalve openbare of vak instellingen bekostigd door een van de ministeries, zijn er ook particuliere opleidingsinstituten die erkende mbo-diploma’s mogen afgeven.

Er bestaan echter ook veel particuliere opleidingsinstituten zonder de benodigde accreditering om een erkend MBO diploma af te mogen geven. Houd dus goed in het achterhoofd wat je op de lange termijn met dit diploma van plan bent en of je de ambitie hebt om ooit nog door te stromen naar MBO Niveau 4. Salon manager of het HBO. Dit is echt alleen mogelijk met een diploma!

 

 

Binnen het MBO heb je de keus meer praktisch gericht te leren of een opleiding te volgen die meer gericht is op het leren vanuit klassikale wijze. Dit wordt onderschreven onder de termen BOL en BBL.

BOL staat voor beroeps opleidende leerweg. Je gaat de hele week naar school en loopt één of meerdere periodes stage. In ons geval werken wij met één stagedag per week en 4 dagen opleiding waarbij alle lessen zeer praktisch en realistisch zijn ingesteld. Zo werken wij standaard met studenten in onze salon waar klanten komen net zoals dit ook bij een daadwerkelijke salon gebeurd, de docent houdt uiteraard alles goed in de gaten en controleert het werk dat door studenten wordt uitgevoerd, hierdoor ontstaat er een veilig leerklimaat voor jou als student en neemt de klant vol vertrouwen plaats in de stoel.

BBL staat voor beroeps begeleidende leerweg. Je gaat meteen aan het werk en gaat gemiddeld één dag per week naar school. Dit is dus het omgekeerde van een BOL opleiding waarbij juist het leerbedrijf een grote rol speelt in de ontwikkeling van de benodigde kennis en kunde. Een sterk focuspunt is het begeleiden van leerbedrijven waar studenten werkzaam zijn. Het vergroten van didactische vaardigheden binnen de kappersbranche is één van de voornaamste doelen op dit moment binnen Heads Academy om kwaliteit en professionaliteit in de breedte te ontwikkelen.

Hoe zit dat met niveaus binnen het mbo?
Er zijn vier niveaus binnen het mbo:

Niveau 1:
Duur: een half jaar tot een jaar
Toelating: je hebt geen diploma nodig
Wat leer je: je maakt kennis met het vak kapper, waarbij iemand anders je helpt
Resultaat: salon assistent
Deze opleiding wordt niet aangeboden binnen Heads Academy

Niveau 2:
Duur: twee tot drie jaar
Toelating: een Vmbo-diploma basisberoepsgericht
Wat leer je: Je leert om het vak zelfstandig uit te voeren
Resultaat: kapper
Dit is de meest voorkomende opleiding binnen Heads Academy

Niveau 3:
Duur: twee tot vier jaar
Toelating: een Vmbo-diploma theoretisch, gemengd of kaderberoepsgericht
Wat leer je: je leert om het vak zelfstandig uit te voeren en creëert mogelijkheden tot doorstroming naar opleidingen op Niveau 4. binnen het MBO waardoor je verder door kunt leren voor een leidinggevende functie.
Resultaat: kapper

Deze opleiding word vaak gevolgd echter veel studenten kiezen voor Niveau 2. om vrijstelling te krijgen voor NL en Rekenen. We raden echter studenten altijd aan Niveau 3. te volgen om de mogelijkheden voor de toekomst zo breed mogelijk te houden. Alleen wanneer de student aantoonbaar veel moeite heeft met de leerstof raden we aan Niveau 2. te kiezen. De praktijk wijst uit dat studenten het nut van het behalen van Niveau 3. Nederlands en rekenen niet inzien en daarom deze vakken sneller naast zich neerleggen. Echter, onze ervaring is; geef jezelf echt af en toe die welbekende schop onder je kont omdat veel oud leerlingen daar later spijt van hebben gekregen.

Niveau 4:
Duur: drie tot vier jaar
Toelating: een Vmbo-diploma theoretisch, gemengd of kaderberoepsgericht
Wat leer je: je werkt zelfstandig én bent in staat een breed takenpakket te coördineren.
Resultaat: Salonmanager.
Met dit diploma kun je daarnaast verder naar het HBO!

 

Een diploma of certificering behalen – Wat is nu echt het verschil.
Bij elke opleiding met een crebo-code kun je een erkend diploma behalen die door het Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap wordt erkend.

Wanneer deze codering niet is toegewezen aan een opleidingsverstrekker dan behaal je een certificaat dat helaas nationaal en internationaal niet word erkend en door de aanbieder van de opleiding zelf is ontworpen, het ontbreken van deze erkenning resulteert in het feit dat wanneer je vervolgens wil doorleren de genoten opleiding met certificering niet wordt meegerekend in opleidingsniveau en de hoogst genoten opleiding voorafgaand aan de opleiding het denk/werk niveau weerspiegeld. Simpel gezegd voor de Nederlandse wet telt dit certificaat dus niet mee.

Veel opleidingen die een certificering afgeven staan vaak wel geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs. Deze kwaliteitscode controleert of de opleiding voldoet aan de wettelijke eisen waar een opleidingsverstrekker aan dient te voldoen echter het CRKBO controleert niet het onderwijs zelf. Of de opleidingsverstrekker goed georganiseerd te werk gaat is natuurlijk een zeer belangrijk onderdeel en daarom is CRKBO ook een zeer belangrijke normering binnen algeheel onderwijsland. Echter, waar het toch echt om draait, is het onderwijs zelf. Wanneer een opleiding een crebo erkenning heeft toegewezen gekregen dan houdt de onderwijsinspectie regelmatig toezicht op het geheel en met name de inhoud van het lesaanbod wordt op een groot aantal punten getoetst.

 

Onderwijsinspectie aan het woord: Waar beoordelen jullie een opleiding op?

  • Belangrijkste punt is kwaliteit: ‘We kijken met name of er sprake is van een verbetercultuur, een gezamenlijk streven om de onderwijskwaliteit niet alleen op voldoende niveau te brengen maar ook duurzaam te verbeteren. Wanneer deze verbetercultuur aanwezig is, ontstaat er ruimte om de onderwijskwaliteit als geheel op een hoger niveau te brengen. Binnen onze stimulerende rol dragen wij daar actief aan bij want onderwijs ontwikkelen in kwaliteit is ons hoger streven. Onderwijsinstellingen die duidelijk laten zien de kwaliteit tijdens iedere inspectie ronde te verhogen zijn een sterke aanwinst in onderwijsland en zorgen voor groei in algehele ontwikkeling’
  • Professionaliteit: ‘We kijken of de schoolleiding en het team gezamenlijk werken aan een voortdurende verbetering van hun professionaliteit, deze groei dient duidelijk waarneembaar te zijn voor de commissie. Tijdens iedere inspectieronde is er dus ook een duidelijke screening op de didactische begeleiding en de wijze waarop deze wordt uitgedragen, doceren bestaat uit zoveel elementen waarbij didactiek en pedagogiek onderdelen zijn die essentieel zijn in het begeleiden van anderen, scholen dienen deze vaardigheden sterk te onderhouden en verbeteren gelinkt aan de kennis en ontwikkelingen anno nu’
  • Verbetercultuur: ‘De uitvoering van de wettelijke eisen rondom kwaliteitszorg vraagt van de school een gezamenlijke inspanning vanuit een verbetercultuur en professionaliteit, dit betekent dat verbeteringen in het algeheel verzorgen, uitdragen en afronden van de te leveren opleidingen iedere inspectieronde dienen te verbeteren. Dit is zeer uitdagend voor een school en zorgt ervoor dat kwaliteit in in opleiden daadwerkelijk blijvend word verhoogd’

Binnen Heads Academy vinden wij het zeer belangrijk uitgedaagd te worden professioneel onderwijs te verlenen dat erkend is door de overheid om mogelijkheden te scheppen voor iedere student op zowel korte als lange termijn, want het is een feit; Je bent nooit uitgeleerd!